eng est nor

Å gi råd om handelsrettslige spørsmål og representasjon i kommersielle tvister gir ikke muligheten til å bruke standardløsninger fordi hver sak er unik. Å betjene en forretningskunde krever at en advokat har både sterk økonomisk logikk og en dyp forståelse av sin kundes virksomhet.

Våre hovedområder er:

  • - tvister knyttet til tvangsfullbyrdelse og konkurs;
  • - andre konkursrettslige spørsmål;
  • - representering i tvisteløsning og prosedyre;
  • - daglig forretningslovgivning (utarbeiding av kontrakter, bedriftsdokumenter og andre juridiske dokumenter);
  • - gi råd om transaksjoner.