eng est

1. Käesolev teade avaldatakse Määruse nr 2016/679/EL art 13 ja 14 täitmiseks.
2. Andmete vastutav töötleja: Advokaadibüroo Greinoman & Co OÜ, registrikood 11398891, Rävala pst 5, 10143 Tallinn, E info(ȃ)greinoman.com.
3. Füüsiliste isikute andmete töötlemist reguleerib Määrus nr 2016/679/EL ja advokatuuriseadus, juriidiliste isikute andmete töötlemist reguleerib advokatuuriseadus.
4. Füüsiliste isikute andmete töötlemise alused: seoses advokaaditeenuse osutamisega - Määruse nr 2016/679/EL art 6 (1) b); art. 9 (2) f); õigusabi osutamisel õigusvaidlusega mitteseotud küsimustes – Määruse nr 2016/679/EL art 6 (1) b); turvaseadmete ja turvaprogrammide poolsel andmete automaatsel töötlemisel, nagu nt tulemüürid, spämmfiltrid, videovalve, sh advokaadibüroo sõidukitel paiknev videovalve – Määruse nr 2016/679/EL e 9 2) f); IP-aadressid ja muud arvuti või nutiseadet ja seeläbi selle kasutajat tuvastada võimaldavad andmed – Määruse nr 2016/679/EL preambula p 49.
5. Juriidiliste isikute andmete töötlemise õiguslik alus: AdvS § 41 lg 1 p 2-4.
6. Töödeldavate isikuandmete liigid: nii tavalised kui ka eriliigilised isikuandmed.
7. Isikuandmeid hoitakse Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides Komisjoni rakendusotsuse 2016/1250/EL p 31 nimetatud loetelusse kantud ettevõtja juures. Erandina võidakse andmeid edastada kolmandasse riiki Määruse nr 2016/679/EL art 49 (1) e) või preambula p 113 alusel.
8. Advokaaditeenuse käigus kogutud andmetele laieneb advokatuuriseadusega kehtestatud advokaadisaladus. Nende osas isikutel, kes ei ole advokaadibüroo kliendid, mingeid õigusi nende andmete osas ei ole.
9. Muude andmete osas (nt seoses tööle kandideerimisel) on andmesubjektil õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või lõpetamist (sh nõusoleku tagasivõtmise teel) ning esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti nõude niisiguste andmete ülekandmist; ning on õigus estiada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (E info(ȃ)aki.ee).